Digitpol Privédetective en Recherchebureau is een door het Ministerie van Justitie erkend particulier recherchebureau werkzaam onder POB nummer POB1557

Digitpol is ook geregistreerd bij het gegevensbeschermingsregister. Digitpol is volledig verzekerd en bevoegd om een ​​onderzoek uit te voeren.