Certified Cyber Security Assessment

363.00

Certified Cyber Security Assessment, a certified cyber audit of your IT systems, web applications, IP, Server or Database. Digitpol’s Certified Penetration Test is the ultimate assessment to ensure your web application, IP, Server, databases and networks are safe, we test for security threats and vulnerabilities. This comprehensive assessment covers a full check of your security status and when we have completed the test we will issue a certification which includes the scope of the test, what was tested and the pass mark. The certification is valid for 1 year and during 1 year, 2 more inspections are carried out to ensure all is ok.

This assessment aims to identify security leaks, flaws, out of data patches, vulnerabilities and in some cases we have identified a hacked network. We will also advise your IT team how to resolve any discovered flaws.

Certified Cyber ​​Security Assessment, een gecertificeerde cyberaudit van uw IT-systemen, webapplicaties, IP, Server of Database. De gecertificeerde penetratietest van Digitpol is de ultieme beoordeling om ervoor te zorgen dat uw webtoepassing, IP, server, databases en netwerken veilig zijn, we testen op beveiligingsrisico’s en kwetsbaarheden. Deze uitgebreide beoordeling omvat een volledige controle van uw beveiligingsstatus en wanneer we de test hebben voltooid, geven we een certificering af met de reikwijdte van de test, wat er is getest en het voldoende. De certificering is 1 jaar geldig en gedurende 1 jaar worden er nog 2 inspecties uitgevoerd om te controleren of alles in orde is.

Deze beoordeling is gericht op het identificeren van beveiligingslekken, gebreken, patches die niet meer beschikbaar zijn, kwetsbaarheden en in sommige gevallen hebben we een gehackt netwerk geïdentificeerd. We zullen uw IT-team ook adviseren over het oplossen van ontdekte fouten.

Brand

DIGITPOL

Cyber, inlichtingen en forensisch onderzoek Ons werk omvat informatie die verder gaat dan publiek beschikbare feiten, dit stelt ons in staat om zaken achter de schermen te onderzoeken, voor veiligheid, onderzoeken en binnen het wettelijke kader. Meestal werken we in het geheim en worden onze successen zelden openbaar. Digitpol is een erkend opsporingsbureau gespecialiseerd in operationele ondersteuning en opsporingsdiensten ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Bij Digitpol weten we dat beveiliging een continu proces is dat onderzoek naar cyber- en digitale misdaad, fysieke opsporing, inlichtingen en digitaal forensisch onderzoek zou moeten omvatten. Wanneer Digitpol betrokken is, monitoren we de meest ernstige bedreigingen en malafide personen, verzamelen we 24/7 dreigingsinformatie. We zijn proactief op alle niveaus. Digitpol is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van tracerings-, risico-, inlichtingen- en onderzoeksdiensten voor de overheid en binnenlandse veiligheid. Digitpol biedt cyberbeveiliging, digitaal forensisch onderzoek, fraudeonderzoek, respons op incidenten, e-mailbeveiliging, cloudbeveiliging, respons op dreigingen, beheerde cyberbeveiliging, onderzoek naar cybercriminaliteit en digitale diensten met betrekking tot bestuur, risico's en transparantie.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.