Repatriëring transport met hoog risico autos

Transport met hoog risico

Internationale repatriëring van gestolen voertuigen
Wij opereren internationaal, We Trace, Locate en Repatriëren

Onze missie bij Digitpol is om voertuigcriminaliteit te bestrijden, vaak speelt criminaliteit een rol bij gestolen voertuigcriminaliteit en kunnen reparaties een uitdaging zijn. De Digitpol SMV-eenheid werkt samen met veiligheidsagentschappen om een gezamenlijke aanpak van de bestrijding van voertuigcriminaliteit aan te moedigen. Samen met onze partner kunnen we een voertuig vanuit elk land met een beveiligd transportteam repatriëren.

Onze Oplossingen

Het bieden van veiligheid, milieuregelgeving en transport van risicovol voertuigvervoer.

Security

We werken samen met andere instanties om een gezamenlijke aanpak van de bestrijding van wereldwijde voertuigcriminaliteit aan te moedigen.

De eenheid voor gestolen voertuigcriminaliteit van Digitpol is wereldwijd actief met kantoren in Nederland, Hongkong, de Westelijke Balkan en het GOS.