Author:
Category algemeen

Verbeteren samenwerking ketenpartners

Partners in de strafrechtketen werken samen aan opsporing, vervolging en berechting van daders en een goede uitvoering van straffen. De verschillende partners doen dat vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat. Zij werken samen aan het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen, om de samenleving beter te dienen.

Gert Veurink - Plaatsvervangend politiechef politie Oost-Nederland doet een beroep op de Strafrechtketen: werk meer samen met private partijen. ‘Ik denk dat je de maatschappij beter dient als je ook de oren, ogen en kennis van die organisaties gebruikt. Ondermijning tegengaan? Maak het bedrijfsleven weerbaarder tegen ondermijnende criminele activiteiten. Je zou private partijen ook meer bevoegdheden kunnen geven.’ Zijn oproep aan de keten: bespreek wat je aanvaardbaar vindt. Uiteindelijk gaat het erom onze schaarse capaciteit aan de juiste zaken te besteden.

Lees hier het gehele artikel op Strafrechtketen.nl.

VbV ziet noodzaak om krachten te bundelen 
Als collectieve belangenbehartiger voor de schadeverzekeraars zijn wij ervan overtuigd van de noodzaak om krachten te bundelen. Dit gezien de prioritering van opsporingsmiddelen, de afgenomen aandacht voor voertuigcriminaliteit en de reeds beschikbare elektronische informatiebronnen.
In het CCV-congres 'Eén front tegen criminaliteit' op 27 juni werd dit onderschreven door de aanwezige publieke en private partners.

Het gemeenschappelijke doel zou moeten zijn om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk rendement te halen in termen van criminaliteitsbestrijding. Via slimme combinaties tussen publieke en private partijen valt nog een wereld te winnen. Publieke en private partijen kunnen elkaar versterken door samen te werken op het gebied van informatie-uitwisseling, opsporing en schadeloosstelling of ontneming. Met als gezamenlijk doel 'Misdaad mag niet lonen'.

Digitpol werkt sinds 2014 samen met publiek-private partners zoals de VbV, Politie en Internationale politie

 

 

You must be logged in to post a comment.