Public - Private Relaties

Onze missie bij Digitpol is om bestaande onderzoeken operationeel te ondersteunen wanneer aanvullende ondersteuning vereist is. We werken met wetshandhaving in een praktijk die bekend staat als Public-Private werken. We bieden operationele ondersteuning zoals; onderzoekssteun, voertuigcriminaliteitsonderzoek, gestolen voertuigtracering buiten het rechtsgebied van herkomst, forensische apparatuur, intelligentie en training over nieuwe trends en modus operandi.

We zijn al vele jaren gespecialiseerd in forensisch onderzoek voor voertuigen, gestolen voertuigonderzoek, verzekeringsfraude, digitale KM-fraude, onderzoek van nagemaakte voertuigonderdelen, illegale diagnosesoftware en intellectuele-eigendomsmisdrijven.

De auto-industrie is complex in termen van forensisch onderzoek en succesvolle resultaten brengen vaak veel belanghebbenden met zich mee, zoals de fabricage van componenten en gegevens van complexe microchips. Wetshandhaving is afhankelijk van samenwerking tussen voertuigfabrikanten, belanghebbenden en forensische deskundigen met kennis van onderzoek, forensisch onderzoek en voertuigcriminaliteit.

We zijn toegewijd aan het werken met wetshandhaving en belangrijke industriële partners om de internationale misdaad te bestrijden.