De heer Martin Coyne is Directeur Operaties van DIGITPOL. De heer Coyne heeft 19 jaar ervaring in criminele inlichtingen, cybercriminaliteitsonderzoeken, digitaal forensisch onderzoek, auto-onderzoeken en cyberbeveiliging. Meneer Coyne is een gediplomeerd forensisch computeronderzoeker. De carrière van de heer Coyne was gericht op de ontwikkeling van digitale forensische technologie en forensisch onderzoek. Sinds 2006 heeft de heer Coyne het grootste deel van zijn carrière doorgebracht in internationale strafrechtelijke onderzoeken en is hij in veel van dergelijke zaken aangesteld als getuige-deskundige.

De heer Coyne werd in 2009 benoemd tot lid van EUROPOL’s European Cybercrime Training & Education Group (ECTEG) voor een periode van 4 jaar. ECTEG is een werkgroep georganiseerd door Europol in Den Haag. De heer Coyne vertegenwoordigde Nederland.

De heer Coyne is extern deskundige lid van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijning, een organisatie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Sinds 2013 heeft Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) dhr. Coyne goedgekeurd met de leiding van Digitpol.

Digitpol CEO Martin COYNE

Contact Mr Coyne

Notice: JavaScript is required for this content.