Openbaar - Privé Samenwerken

Onze missie bij Digitpol is om operationele ondersteuning te bieden aan bestaande onderzoeken wanneer aanvullende ondersteuning nodig is. Wij werken samen met Wetshandhaving in een praktijk die bekend staat als Publiek-Private Werken. Digitpol is een particulier bedrijf en het concept van publiek-private partnerschappen (PPP's) is van vitaal belang voor de bestrijding van wereldwijde misdrijven, met name cybercriminaliteit. Publiek-private partnerschappen zijn niet nieuw, maar ze worden steeds belangrijker om te bereiken wat beide partijen alleen moeilijk kunnen doen, wat de particuliere sector ontdekt, ontwikkelt en wint die het publiek mist en de particuliere sector is afhankelijk van de publieke sector als het gaat om handhaving. Bij Digitpol delen we modus operanden, bieden we training en tactische kennis aan de publieke sector. In onze gevallen is de publieke sector Wetshandhaving.

Bij Digitpol weten we dat beveiliging een continu proces is dat opsporing, inlichtingen en forensisch onderzoek moet omvatten. Als privébedrijf beheren we multi-datasensoren en ontdekken we vaak de meest ernstige bedreigingen en malafide actoren op de netwerken van onze klanten, we verzamelen 24/7 informatie over bedreigingen, wanneer ontdekkingen worden gedaan, delen we deze met de bevoegde openbare instanties.

Digitpol is een erkend en erkend particulier onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in operationele ondersteuning en opsporingsdiensten ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Digitpol biedt ter plaatse forensische ondersteuning en operationele ondersteuning. We werken sinds 2013 samen met wetshandhavingsinstanties, lokale overheden om te helpen met expertise en technische ondersteuning.

Vehicle Investigation
Mr Martin Coyne attends the Interpol General Assembly China
Digitpol - Law Enforcement
Stolen Car Recovered
Martin Coyne Netherlands Carpol Meeting
Martin Coyne with UK Police training on vehicle forensics
Martin Coyne at Minstry of Justice in Gerogia