Onderzoek

De detective-eenheid van Digitpol bestaat uit voormalige overheidsagenten, inlichtingenofficieren en cyberprofessionals. Onze eenheid zet passieve, actieve, offensieve en defensieve capaciteiten in op het gebied van Cyber, Telecom, Data Monitoring, Intelligence en Operations. We voeren onderzoeken, feitenbevindingen en surveillance uit op spraakmakende doelen. Wij zetten onze diensten in bij zaken als zware en georganiseerde criminaliteit, opsporing van spionage en financiële criminaliteit/fraudeonderzoeken.

Ons werk omvat informatie die verder gaat dan publiek beschikbare feiten, dit stelt ons in staat om zaken achter de schermen te onderzoeken, altijd voor veiligheid, onderzoeken en binnen het wettelijke kader. Meestal werken we in het geheim en worden onze successen zelden openbaar. Digitpol is een erkend recherchebureau gespecialiseerd in operationele ondersteuning en opsporingsdiensten ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. We werken samen met Publiek - Privaat, Wetshandhavingsinstanties en Nationale Veiligheidsdiensten.

Digitpol is een erkend en geaccrediteerd bureau voor strafrechtelijk onderzoek, gespecialiseerd in operationele ondersteuning en opsporingsdiensten ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. We werken samen met wetshandhavingsinstanties en belanghebbenden uit de sector.

Bedrijfsfraude

Bij vermoedens van bedrijfs- of financiële fraude wordt van bedrijven verwacht dat ze aangifte doen bij de politie, vaak heeft de politie niet direct de tijd om actie te ondernemen vanwege gebrek aan bewijs of tijd en schakelen bedrijven daarom Digitpol in om de omstandigheden rond de ontdekte fraude te onderzoeken. Het cyber- en fraudeteam van Digitpol zijn gecertificeerde fraude- en forensische onderzoekers en kunnen worden ingezet om te helpen bij alle zaken die verband houden met bedrijfsfraude, afpersing, bedrog en commerciële spionage. Digitpol zet op maat gemaakte effectieve fact-finding-strategieën en fraudeonderzoeken in, waarvan sommige undercoveronderzoeken, open en gesloten interviews met werknemers, forensische analyse van computers, telefoons, e-mails, analyse van documenten en metagegevens kunnen omvatten.

Onderzoek naar intellectuele eigendomscriminaliteit

Digitpol onderzoekt intellectuele eigendomsmisdrijven, vaak aangeduid als "neponderdelen of namaakgoederen", van begin tot eind door namaakgoederen persoonlijk of online te kopen, toezicht te houden om illegale fabricage op te sporen en te helpen bij de laatste fasen, inbeslagname van productie van materiaal en verwijdering van online winkels. Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van websites en webwinkels die illegale en auteursrechtelijk beschermde inhoud hosten. Het IP Crime-team van Digitpol is zeer gespecialiseerd in de heimelijke aankoop van namaakgoederen. Zodra de goederen zijn gekocht, analyseren we ze in een forensisch laboratorium om in een rapport de verschillen tussen de gekochte goederen en de authentieke goederen in detail te beschrijven. Dit proces heeft in verschillende landen geleid tot strafrechtelijke veroordelingen.

Due diligence voor bureaus

Digitpol biedt bedrijven een uitgebreide reeks due diligence- en business intelligence-mogelijkheden, zodat ze hun investeringen beter kunnen beschermen en met vertrouwen kritische zakelijke beslissingen kunnen nemen. Of u nu investeringen evalueert, nieuwe markten betreedt, derde partijen doorzoekt of voldoet aan wettelijke vereisten, wij bieden een breed spectrum aan adviserende en programmatische oplossingen om aan uw specifieke behoeften te voldoen. De ongeëvenaarde onderzoekscapaciteiten, wereldwijde aanwezigheid en langdurige reputatie van Digitpol zullen u tijd en risico besparen.

Activa traceren, in beslag nemen en herstellen

Een dienst voor het opsporen en bergen van goederen om gestolen of verduisterde goederen op te sporen en in beslag te nemen in samenwerking met de politie. Deze service is bedoeld voor overheden, financiële instellingen, de sector Asset Leasing & Insurance. Onze service is wereldwijd.

Digitpol biedt operationele ondersteuning bij het zoeken en terugvinden van gestolen of verduisterde activa zoals voertuigen, boten, fabrieksmachines, vaste en mobiele activa. Onze service, asset tracing en recovery van assets bestaat uit het opsporen en najagen van het geldspoor, het identificeren van assets en financials van organisaties.

Contact

[ninja_form id="28"]