Author:
Category Cyber beveiliging

Om digitaal veilig te blijven is het voor organisaties van belang zicht te hebben op welke dreigingen er op hen afkomen, waar ze mogelijk kwetsbaar kunnen zijn en welke maatregelen beschikbaar komen. Maar hoe doe je dat in een domein dat zich razendsnel ontwikkelt en waarbij de complexiteit alleen maar toeneemt? Om organisaties hierbij te helpen is de NCSC Trendlijst ontwikkeld. De NCSC Trendlijst volgt het Cyberkompas op.

Aanpak

De onderliggende methode is gebaseerd op hetzelfde concept als het Cyberkompas en zal verder worden doorontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op het principe dat cybersecurityontwikkelingen niet in isolement ontstaan maar een resultaat zijn van ontwikkelingen in de samenleving. Hiertoe worden ontwikkelingen in de samenleving in kaart gebracht middels een omgevingsanalyse en door vertaald naar trends en verwachtingen op cybersecuritygebied. De resultaten hiervan zijn door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) gevalideerd.   

Hoe werkt het?

De NCSC Trendlijst helpt organisaties bij het vooruit kijken op het gebied van cybersecurity op basis van trends en verwachtingen. Trends zijn zaken die al spelen en verwachtingen zaken die de komende jaren mogelijk gaan spelen. Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen deze verwachtingen verschuiven in tijd en/of relevantie. Daarom zal het NCSC de Trendlijst regelmatig actualiseren.

Deze trends en verwachtingen zijn onderverdeeld in drie categorieën: ICT-afhankelijkheden, Dreigingen en Weerbaarheid. In de online, interactieve tool staat voor elke trend en verwachting de verwachte relevantie en het verwachte doorbraakmoment aangegeven.

Een voorbeeld van een trend binnen ICT-afhankelijkheden is gedistribueerd werken. Door COVID-19 zijn we in hoog tempo online gaan werken. Daardoor is de afhankelijkheid van ICT verder toegenomen. De verwachte impact op cybersecurity van deze trend is hoog en heeft daarom het label hoge relevantie gekregen. Het doorbraakmoment van deze trend is 2021, aangezien deze trend op dit moment meerdere sectoren in Nederland raakt.

Aan de slag

Dit interactieve instrument creëert inzicht en bewustwording. Bovendien is de tool bedoeld om organisaties te helpen met strategievorming op het gebied van cyber security. De tool kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens het op gang brengen van discussies of bij workshops over toekomstverkenning op het gebied van cyber security.

Het NCSC kan u ondersteunen bij het in kaart brengen welke trends en verwachtingen voor uw sector relevant zijn. U vindt de Trendlijst hier.

[ad_2]

Source link

Wordt uw bedrijf getroffen door cybercriminaliteit?

Als u een cybercrime of cyberaanval overkomt, moet u snel reageren. Cybercriminaliteit in zijn verschillende formaten, zoals online identiteitsdiefstal, financiële fraude, stalking, pesten, hacking, e-mailfraude, e-mailspoofing, factuurfraude, e-mailzwendel, bankzwendel, CEO-fraude. Cyberfraude kan leiden tot grote ontwrichting en financiële rampen. Neem contact op met de hotlines van Digitpol of reageer online op ons.

Email: info@digitpol.com Bel: +31558448040

You must be logged in to post a comment.