Author:
Category Cyber beveiliging

 

Kwetsbaarheden verholpen in Node.js

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst
naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt.
De “Signed-PGP” versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar
deze zijn minder leesbaar).

Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 gisteren NCSC-2022-0598  
 


medium


high

Signed-PGP →  
gisteren


medium


high

NCSC-2022-0598 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Manipulatie van gegevens
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Node.js

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Node.js hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-32212, CVE-2022-32213, CVE-2022-32215, CVE-2022-32222, CVE-2022-35255, CVE-2022-35256

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het
doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij
elkaar geteld.


medium

∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan
ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.


high

Denial of Service Nee


low

Uitvoeren van willekeurige code Nee


low

Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee


low

Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee


low

Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata


high

  Versie 1.00 gisteren NCSC-2022-0598  
 


medium


high

Signed-PGP →  
gisteren


medium


high

NCSC-2022-0598 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade
ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik
van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge
van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies
zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den
Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in
kort geding.

[ad_2]

Source link

Wordt uw bedrijf getroffen door cybercriminaliteit?

Als u een cybercrime of cyberaanval overkomt, moet u snel reageren. Cybercriminaliteit in zijn verschillende formaten, zoals online identiteitsdiefstal, financiële fraude, stalking, pesten, hacking, e-mailfraude, e-mailspoofing, factuurfraude, e-mailzwendel, bankzwendel, CEO-fraude. Cyberfraude kan leiden tot grote ontwrichting en financiële rampen. Neem contact op met de hotlines van Digitpol of reageer online op ons.

Email: info@digitpol.com Bel: +31558448040

You must be logged in to post a comment.