[fl_builder_insert_layout slug="top-bar"]
Author:
Category Cyber beveiliging

 

Kwetsbaarheid verholpen in Redis

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst
naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt.
De “Signed-PGP” versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar
deze zijn minder leesbaar).

Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 vandaag NCSC-2022-0601  
 


medium


medium

Signed-PGP →  
vandaag


medium


medium

NCSC-2022-0601 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Redis. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om door middel van een heap overflow willekeurige code met gebruikersrechten of een Denial-of-Service (DoS) uit te voeren.

Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet een kwaadwillende een XAUTOCLAIM commando met een malafide COUNT argument op een sleutel in specifieke staat uitvoeren. Verder heeft Redis weinig details gepubliceerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora

Redis

7.0.0 – 7.0.4

Oplossingen

Oplossingen

Redis heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. De kwetsbaarheid bevindt zich alleen in de versies 7.0.0 tot en met 7.0.4. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 37. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando ‘dnf’ of ‘yum’. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-35951

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het
doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij
elkaar geteld.


medium

∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan
ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.


medium

Denial of Service Ja, Client


medium

Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten


medium

Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee


low

Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee


low

Lekken van (gevoelige) informatie Nee


low

  Versie 1.00 vandaag NCSC-2022-0601  
 


medium


medium

Signed-PGP →  
vandaag


medium


medium

NCSC-2022-0601 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade
ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik
van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge
van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies
zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den
Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in
kort geding.

[ad_2]

Source link

Wordt uw bedrijf getroffen door cybercriminaliteit?

Als u een cybercrime of cyberaanval overkomt, moet u snel reageren. Cybercriminaliteit in zijn verschillende formaten, zoals online identiteitsdiefstal, financiële fraude, stalking, pesten, hacking, e-mailfraude, e-mailspoofing, factuurfraude, e-mailzwendel, bankzwendel, CEO-fraude. Cyberfraude kan leiden tot grote ontwrichting en financiële rampen. Neem contact op met de hotlines van Digitpol of reageer online op ons.

Email: info@digitpol.com Bel: +31558448040

You must be logged in to post a comment.