Vandaag is in Den Haag de Security Check Proces-automatisering gelanceerd. Dit is een interactieve zelfscan die Nederlandse organisaties handvatten biedt om hun industriële controlesystemen (ICS-SCADA) veiliger te maken. De Cybersecurity Alliantie, belangenbehartiger van cyberveiligheid in operationele techniek, heeft een belangrijke rol gehad in de ontwikkeling van deze security check. Daarom heeft Hester Somsen, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de ICS-tool vandaag namens de Alliantie in ontvangst genomen. In aanwezigheid van Jos de Groot, directeur van de Directie Digitale Economie van het ministerie van EZK. De tool is ontwikkeld door een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Cybersecurity Alliantie, het NCSC, het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van EZK, Deloitte, VNG-IBD, Novel-T, Siemens, ASML en Accenture.

Praktisch hulpmiddel

Vorige week nog is het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) gepubliceerd, waarin de kwetsbaarheid van de Nederlandse digitale infrastructuur centraal staat. Daarnaast hebben we de Handreiking Cybersecuritymaatregelen uitgebracht.

De bedrijfsvoering van veel organisaties is steeds sterker afhankelijk van automatiserings- en controlesystemen. De security check biedt organisaties een praktisch hulpmiddel om invulling te geven aan de oproep uit het CSBN om de cyberweerbaarheid te vergroten. Het doel van het samenwerkingsverband dat de check heeft ontwikkeld, is om organisaties (klein, groot, vitaal, niet-vitaal, privaat en publiek) belangeloos te helpen bij het vergroten van de bewustwording. Daarnaast biedt de scan concreet toepasbare oplossingen waarmee de cyberweerbaarheid van industriële controlesystemen kan worden vergroot. De Security Check Procesautomatisering kan ook zonder IT-kennis gebruikt worden en is te vinden op de website van het DTC.

Lees verder: https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2021/juli/5/ics-tool-gelanceerd