[fl_builder_insert_layout slug="top-bar"]
Author:
Category Cyber beveiliging

 

Kwetsbaarheden verholpen in Adobe-producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst
naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt.
De “Signed-PGP” versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar
deze zijn minder leesbaar).

Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-09-2022 NCSC-2022-0585  
 


medium


high

Signed-PGP →  
14-09-2022


medium


high

NCSC-2022-0585 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft in verschillende producten kwetsbaarheden verholpen. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van toegang tot bestanden, uitvoeren van willekeurige code en het veroorzaken van een denial-of-service. Voor de meeste kwetsbaarheden geldt dat voor succesvol misbruik het slachtoffer ertoe moet worden verleid een bepaalde handeling te verrichten, zoals het openen van een malafide bestand.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Adobe Animate
Adobe Bridge
Adobe Experience Manager
Adobe Illustrator
Adobe InCopy
Adobe InDesign
Adobe Photoshop

Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de volgende pagina’s voor meer informatie:

Adobe Experience Manager [Link]

Adobe Illustrator [Link]

Adobe Bridge [Link]

Adobe InDesign [Link]

Adobe Photoshop [Link]

Adobe InCopy [Link]

Adobe Animate [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-28851, CVE-2022-28852, CVE-2022-28853, CVE-2022-28854, CVE-2022-28855, CVE-2022-28856, CVE-2022-28857, CVE-2022-30671, CVE-2022-30672, CVE-2022-30673, CVE-2022-30674, CVE-2022-30675, CVE-2022-30676, CVE-2022-30677, CVE-2022-30678, CVE-2022-30680, CVE-2022-30681, CVE-2022-30682, CVE-2022-30683, CVE-2022-30684, CVE-2022-30685, CVE-2022-30686, CVE-2022-34218, CVE-2022-35664, CVE-2022-35699, CVE-2022-35700, CVE-2022-35701, CVE-2022-35702, CVE-2022-35703, CVE-2022-35704, CVE-2022-35705, CVE-2022-35706, CVE-2022-35707, CVE-2022-35708, CVE-2022-35709, CVE-2022-35713, CVE-2022-38401, CVE-2022-38402, CVE-2022-38403, CVE-2022-38404, CVE-2022-38405, CVE-2022-38406, CVE-2022-38407, CVE-2022-38408, CVE-2022-38409, CVE-2022-38410, CVE-2022-38411, CVE-2022-38412, CVE-2022-38413, CVE-2022-38414, CVE-2022-38415, CVE-2022-38416, CVE-2022-38417, CVE-2022-38425, CVE-2022-38426, CVE-2022-38427, CVE-2022-38428, CVE-2022-38429, CVE-2022-38430, CVE-2022-38431, CVE-2022-38432, CVE-2022-38433, CVE-2022-38434

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het
doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij
elkaar geteld.


medium

∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan
ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.


high

Denial of Service Ja, Client


medium

Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten


medium

Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee


low

Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee


low

Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata


high

  Versie 1.00 14-09-2022 NCSC-2022-0585  
 


medium


high

Signed-PGP →  
14-09-2022


medium


high

NCSC-2022-0585 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade
ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik
van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge
van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies
zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den
Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in
kort geding.

[ad_2]

Source link

Wordt uw bedrijf getroffen door cybercriminaliteit?

Als u een cybercrime of cyberaanval overkomt, moet u snel reageren. Cybercriminaliteit in zijn verschillende formaten, zoals online identiteitsdiefstal, financiële fraude, stalking, pesten, hacking, e-mailfraude, e-mailspoofing, factuurfraude, e-mailzwendel, bankzwendel, CEO-fraude. Cyberfraude kan leiden tot grote ontwrichting en financiële rampen. Neem contact op met de hotlines van Digitpol of reageer online op ons.

Email: info@digitpol.com Bel: +31558448040

You must be logged in to post a comment.