Author:
Category Cyber beveiliging

 

Kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Apex One

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst
naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt.
De “Signed-PGP” versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar
deze zijn minder leesbaar).

Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-09-2022 NCSC-2022-0584  
 


medium


high

Signed-PGP →  
14-09-2022


medium


high

NCSC-2022-0584 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Trend Micro heeft kwetsbaarheden verholpen in Apex One.
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-40139 heeft Trend Micro actief misbruik waargenomen. Deze kwetsbaarheid vereist dat een kwaadwillende toegang heeft tot de admin-console voordat er op client-machines willekeurige code uitgevoerd kan worden.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-40144 en CVSS3-score van 8,2 stelt een kwaadwillende in staat om op afstand de login-functionaliteit van de applicatie te omzeilen. Hiervoor moet een kwaadwillende wel het product kunnen benaderen om een specifiek malafide request te sturen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apex One

2019

Oplossingen

Oplossingen

Trend Micro heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-40139, CVE-2022-40140, CVE-2022-40141, CVE-2022-40142, CVE-2022-40143, CVE-2022-40144

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het
doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij
elkaar geteld.

Vereiste credentials is ingeschaald op Admin op basis van de meest kritieke kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-40139.


medium

∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting
zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan
ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.


high

Denial of Service Ja, Client


medium

Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten


high

Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee


low

Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja


medium

Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie


medium

  Versie 1.00 14-09-2022 NCSC-2022-0584  
 


medium


high

Signed-PGP →  
14-09-2022


medium


high

NCSC-2022-0584 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
(voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade
ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik
van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge
van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies
zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den
Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in
kort geding.

[ad_2]

Source link

Wordt uw bedrijf getroffen door cybercriminaliteit?

Als u een cybercrime of cyberaanval overkomt, moet u snel reageren. Cybercriminaliteit in zijn verschillende formaten, zoals online identiteitsdiefstal, financiële fraude, stalking, pesten, hacking, e-mailfraude, e-mailspoofing, factuurfraude, e-mailzwendel, bankzwendel, CEO-fraude. Cyberfraude kan leiden tot grote ontwrichting en financiële rampen. Neem contact op met de hotlines van Digitpol of reageer online op ons.

Email: info@digitpol.com Bel: +31558448040

You must be logged in to post a comment.